phoneemailmobile

WD Thomas  & Sons A’i Feibion Funeral Directors

Caring funeral directors serving Llandysul, Newcastle Emlyn, Llanybydder and the surrounding communities

WD Thomas Funeral Directors, of Llandysul offer reliable and caring support during your time of need.

Trefnwyr Angladdau gofalgar sy’n gwasanaethu yn ardaloedd Llandysul, Penrhiwllan, Henllan, Capel Dewi, Pentrecwrt, Llangeler, a’r ardaloedd o ‘u cwmpas.

Mae W.D.Thomas yn cynnig cymorth dibynadwy a gofalgar yn ystod cyfnod anodd a thrist o golli rhywun annwyl.Cynnigir cefnogaeth ym mhob agwedd o drefniade angladd.

Mae’r gwasanaeth a gynnigir gennym yn dangos parch ,gofal ac urddas. Rydym hefyd yn ymwybodol o’r sensitifrwydd angenrheidiol i drefnu gwasanaeth angladdol,felly rydym yma i drefnu angladd bersonol yn unol â’ch dymuniade chi. e.e. Coffinau cain a threfniadau blodau.

Yn ychwanegol,mae ein Capel Gorffwys ar gael i deuluoedd sy’n dymuno ffarwelio â’r ymadawedig mewn awyrgylch heddychlon.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Support for all your funeral arrangements

Losing a loved one is always stressful for family and friends. Planning a funeral and looking after the arrangements during this tough time is difficult. Funeral Directors for the funeral services undertaken with utmost care, respect and dignity.

We understand the consideration and sensitivity required for arranging a funeral service. From elegant coffins and memorials to beautiful flower arrangements, we are here to organise a personal funeral service.

In addition to funeral services, our Chapel of Rest is available at all times for families who wish to have a peaceful environment for paying their final respects to the deceased. Contact us today for more information.

Leave your loved ones with happy memories

Choosing a funeral plan in advance will protect your family members from increasing costs and uncertainty in fulfilling your last wishes. W.D Thomas Funeral Directors Llandysul offers a variety of funeral plans for cremations and burials. In addition to this, we also offer bespoke funeral plans.

For more information please see our Funeral Plans page.